RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05237 
 cDNA clone name   RAFL09-09-C15 
 Memo   

 AGI code   AT4G15550.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY058838 
 Sequence 
TCGAGTCACC TTCGCCGCCT CAATCTCTGC CTACAACCGC CGCATGTTCT CTACAGAAAA 
CGTCCCCGAA ACCCTAATCT TCGCTACCTA CTCCGATGGC CACGACGACG TTTTCAAATC
CTCTGCTTAC TCCGACAAAT CTCGTCAAGA CGCCACTGGA AACTTCATGT CTGAGATGAG
ACGACGTGGC AAAGAGACAC TAACCGAACT AATCGAAGAT AACCGGAAAC AAAACAGGCC
TTTTACTTGC GTGGTTTACA CGATTCTCCT CACTTGGGTC GCTGAGCTAG CGCGTGAGTT
TCATCTTCCT TCTGCTCTTC TTTGGGTCCA ACCAGTAACA GTCTTCTCCA TTTTTTACCA
TTACTTCAAT GGCTACGAAG ATGCAATCTC AGAGATGGCT AATACCCCCT CTAGTTCTAT
TAAATTACCT TCTCTGCCAC TGCTTACTGT CCGTGATATT CCTTCTTTCA TTGTCTCTTC
CAATGTCTAC GCGTTTCTTC TACCCGCGTT TCGAGAACAG ATTGATTCAC TGAAGGAAGA
AATAAACCCT AAGATCCTCA TCAACACTTT CCAAGAGCTT GAGCCAGAAG CCATGAGCTC
GGTTCCAGAT AATTTCAAGA TTGTCCCTGT CGGTCCGTTA CTAACGTTGA GAACGGATTT
TTCGAGTCGC GGTGAATACA TAGAGTGGTT GGATACTAAA GCGGATTCGT CTGTGCTTTA
TGTTTCGTTC GGGACGCTTG CCGTGTTGAG CAAGAAACAG CTTGTGGAGC TTTGTAAAGC
GTTGATACAA AGTCGGAGAC CATTCTTGTG GGTGATTACG GATAAGTCGT ACAGAAATAA
AGAAGATGAG CAAGAGAAGG AAGAAGATTG CATAAGTAGT TTCAGAGAAG AGCTCGATGA
GATAGGAATG GTGGTTTCAT GGTGTGATCA GTTTAGGGTT TTGAATCATA GATCGATAGG
TTGTTTCGTG ACGCATTGCG GGTGGAACTC TACGCTGGAG AGCTTGGTTT CAGGAGTTCC
GGTGGTGGCG TTTCCGCAAT GGAATGATCA GATGATGAAC GCGAAGCTTT TAGAAGATTG
TTGGAAAACA GGTGTAAGAG TGATGGAGAA GAAGGAAGAA GAAGGAGTTG TGGTGGTGGA
TAGTGAGGAG ATACGGCGGT GCATTGAGGA AGTTATGGAA GACAAGGCGG AGGAGTTTAG
AGGAAATGCC ACGAGGTGGA AGGATTTAGC GGCGGAGGCT GTGAGAGAAG GAGGCTCTTC
CTTTAATCAT CTCAAAGCTT TTGTCGATGA GCACATGTGA TTTTGGTATC AGAAATTATA
ACAACACTCC GCTTTTCTGT TCTTCCTTGC TCTGTTTCAA TGTTTACACA ATACAGTAGA
CAGTATTTTG GATGTTAAAA AAAT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search