RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04758 
 cDNA clone name   RAFL08-13-B20 
 Memo   

 AGI code   AT2G31790.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY056277 
 Sequence 
AGGAGACACA ATATCAACAA CTTATTGTTC CTTTGGTTCG AACAATTTTA CCAAAAAAAT 
GAGTGAAGCA AAGAAGGGTC ACGTACTGTT TTTTCCATAT CCATTACAAG GCCACATTAA
CCCAATGATC CAACTCGCTA AACGCTTATC CAAAAAGGGC ATCACCAGCA CACTCATCAT
CGCCTCCAAA GACCACCGTG AACCTTACAC CTCCGACGAC TACTCCATCA CCGTCCACAC
CATCCACGAC GGTTTCTTTC CACATGAACA CCCTCACGCC AAGTTCGTAG ATCTTGACCG
TTTCCACAAC TCTACTTCTC GAAGCCTGAC CGATTTCATC TCTAGTGCGA AGTTGTCGGA
CAATCCTCCA AAAGCTCTGA TCTATGATCC ATTTATGCCC TTTGCATTGG ACATAGCCAA
GGACTTGGAT CTATACGTAG TGGCATATTT CACTCAACCA TGGTTGGCTA GTCTTGTTTA
CTACCATATC AACGAAGGCA CCTACGATGT TCCCGTTGAT AGACACGAGA ACCCAACACT
TGCATCGTTT CCTGGTTTCC CATTGTTAAG CCAAGATGAT CTGCCTTCGT TCGCCTGCGA
AAAAGGGTCG TACCCTCTTC TACACGAGTT TGTGGTTAGG CAATTCTCTA ATTTATTGCA
AGCTGATTGC ATTCTCTGCA ACACTTTTGA TCAACTTGAA CCAAAGGTAG TGAAATGGAT
GAATGATCAA TGGCCGGTGA AGAACATTGG ACCGGTGGTT CCATCGAAGT TCTTGGATAA
CCGGTTGCCA GAAGACAAAG ATTACGAACT CGAGAACTCC AAGACAGAGC CAGACGAGTC
TGTTTTGAAG TGGTTGGGAA ACAGGCCGGC GAAGTCGGTG GTTTACGTGG CGTTTGGGAC
ATTGGTGGCT TTGAGCGAAA AACAGATGAA GGAAATTGCA ATGGCGATTA GCCAAACCGG
ATATCACTTC TTGTGGTCTG TTAGAGAATC CGAGAGAAGC AAACTACCCT CTGGTTTTAT
CGAAGAGGCA GAGGAGAAAG ACTCTGGACT TGTGGCTAAG TGGGTTCCTC AGCTAGAGGT
TTTAGCACAT GAATCAATCG GGTGTTTCGT GTCACACTGT GGATGGAACT CGACATTGGA
GGCACTATGC TTAGGGGTTC CAATGGTGGG CGTGCCTCAG TGGACTGATC AGCCCACAAA
TGCTAAGTTT ATAGAGGATG TGTGGAAGAT TGGGGTTAGA GTGAGGACCG ATGGAGAAGG
GCTTTCGAGT AAAGAAGAGA TTGCGAGATG CATTGTTGAG GTCATGGAAG GAGAGAGAGG
GAAAGAGATA AGGAAGAATG TTGAGAAGCT TAAGGTGTTG GCTCGCGAAG CTATCTCTGA
AGGAGGTAGT TCCGACAAGA AGATTGATGA GTTTGTTGCT CTTTTGACTT AACAATTTGA
AACTGAGATG TCATCAGTTT GTTAGTTGAT TACCTAATAA CGGCTTCTTT GTCATCTAAA
TTTGAATTAT CCTGTTGGTT CCATTGGTTG TCCCCTGCGA ACAAATCCAT ATATGAACTC
TGTATTAAAA AACGGAGATG TTTGAATTTG AAGCATAACA AGAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search